Geef een gift

Dorp Sipa en de Droom van Euka

 

 

... Euka: dirigent bij ontvangst van gasten, docent didactiek voor de hulponderwijzers, oud-leerling van Gert Tromp ...

 

Op 16 april 2008 overleed onze goede vriend Gert Tromp. Hij werkte met zijn vrouw Ali van 1977 tot 1986 als onderwijzer (en veel meer) in Kwamala Samoetoe. Als mede-oprichter en voorzitter van de Stichting BIS liet hij ook daarna zijn sporen achter bij de Tarëno's in Zuid-Suriname. Zij en wij missen hem!
We konden een oud-leerling van Gert en Ali naar Nederland laten komen om de begrafenis bij te wonen: Euka (spreek uit Ewka), jongste zoon van Pesaihpë, het vroegere opperhoofd van alle Tarëno's in Suriname.

 

 

 

... de oude noodschool ...

 

 ... onbezoldigd schoolhoofd Euka geeft les aan zijn 3 assistenten (met de klok mee) Süsen, Merekeru, Merenda ...

 

 

De droom van Euka
Euka Oochpatapo trok in 1998 met echtgenote Raina, hun drie kinderen en een aantal andere gezinnen van het grote dorp Kwamala Samutu (meer dan 1200 inwoners) naar het toen nauwelijks bewoonde dorpje Sipa, Raina als pionierend polihoofd, Euka als hoofdkapitein. Anno nu wonen er meer dan zo'n 170 mensen waarvan bijna de helft kinderen in basisschoolleeftijd.
Euka had zijn droom meegebracht: Een school met 6 lokalen, en een bevoegde leerkracht uit de stad als schoolhoofd en opleider van de juffen Merenda en Susën en meester Merekeru, enthousiaste jonge mensen met helaas (te) weinig opleiding.
Euka begon zijn droom handen en voeten te geven. Hij ging op zoek naar steun van de overheid en vond in Paramaribo bovendien steun van mensen met praktische ervaring in projectplanning, projectontwikkeling en fondsenwerving. 
Een professioneel geproduceerd plan voorzag in een school met 6 lokalen en een pre-fabricated woning voor de stadsleerkracht, een begroting van meer dan een ton aan euro's en enige royale toezeggingen van een ervaren fondsenwerver en enkele andere stichtingen in NL.

De fondsenwerver liet het na een oorverdovende stilte afweten. De anderen, met als kartrekker de Stichting Zorg Samen voor Suriname, lieten echter blijken te willen doorzetten en zo kon er eind oktober 2009 in Sipa toch een mooie vierklassige school aan Euka en zijn dorpsgenoten overgedragen worden. Voor een verslag en fotoreportage daarover verwijzen we u graag door naar de website van genoemde stichting: www.zorgsamenvoorsuriname.nl

 

 

Band tussen Euka en BIS blijft
De dromen van Euka met zijn dorp Sipa zijn nog niet op. In Nederland is er ook een harde kern van sponsors die zijn ideeën en plannen wil helpen verwezenlijken. Concreet nu en op korte termijn: bibliotheek als verlengstuk van de schoolactiviteiten, een beter kerkgebouw, aansluiten bij het Jatrophaproject van Tepoe: olie telen op eigen tuin, en op meerdere andere terreinen met gelijkgestemde inheemse voortrekkers.

 

 

Naar boven