Geef een gift

BISprojecten in vogelvlucht

Volg de aanbeveling 'lees meer' want vrijwel elk project heeft een eigen verhaal


Medicijnen uit het bos

Oerwoudmedicijnenkennis was in de jaren '60 en '70 geen onderwerp dat bij de Tarëno's hoog scoorde. De schoolmeester van Tepoe zag die kennis verdwijnen.
Lees meer!

 

Boeken voor boeken

Via de BIS-Boekenmarkten en de actie ‘Adopteer een regenwoudboekenwurm' werven we fondsen. De opbrengsten gaan naar de mediatheken.
Lees meer!


Duurzame energiewinning uit Jatëropa

In Tepoe is een nieuw kleinschalig project op gang gekomen: duurzame energiewinning uit jatropha curcas L. Jatëropanootjes bevatten meer dan 30% olie (dieselbrandstof). Door de nootjes zelf te telen en te verwerken streven de Trio's naar productie van brandstof voor eigen gebruik. Door hoge transportkosten betaalt men in Tepoe per liter meer dan 3 keer zoveel aan de pomp in Paramaribo.

Door meer dan verdubbeling van de gezinsinkomens - vnl. sociale uitkeringen - in korte tijd en andere weldadigheidsvoorzieningen van waarschijnlijk voorbijgaande aard is het tot nu toe mooiste ontwikkelingsproject - oliewinning uit Jatropha Curcas L. (schijtnoten) - voorlopig tot stilstand gekomen. Wij hopen op een gezonde herstart! 

Lees meer!

 


 

Naar boven